ČLENSKÁ ZÓNA

Na dokončení členskej zóny intenzívne pracujeme. O jej spustení vás budeme informovať.

Darujte nám 2%

Home  /  Darujte nám 2%

Vašou finančnou podporou prostredníctvom poukázania 2% z dane nám umožníte investovať do tanečných programov, technických zariadení a zveľadenia priestorov pre naších nadaných žiakov. Váš príspevok bude mať priamu a zásadnú úlohu v podpore tanečného umenia a vytváraní príležitostí pre našu mládež.

DARUJTE nám 2% z dane.